09-7496312

במה נוכל לעניין אתכם ?

ימים א-ה : 9:00 - 17:30

תמיד פתוחים לרעיונות חדשים

תפריט

לאן נושבת הרוח ? תלוי במנהל!​

לאן נושבת הרוח


לאן נושבת הרוח?
תלוי במנהל !

‘רוח המנהל’ היא לרוב פני המחלקה או האגף.
רוח המנהל מספקת תשתית לכל עובד כאשר הוא נתקל במהלך עבודתו
בדילמות ערכיות ומקצועיות כאלה ואחרות.

על אילו דילמות אתם מדברים? אצלנו הכל ברור!

דילמה היא אותו “תחום אפור” בו מתנגשים שני עקרונות ועל העובד להפעיל שיקול דעת.
על פי מה יפעל? על פי עקרונותיו האישיים? ע”פ אמות מידה אירגוניות?
בחירה בפעולה ע”פ כל אחד מהעקרונות תהיה נכונה מבחינת העובד.
בשנים האחרונות עולה וגוברת דרישת הארגון מעובדיו לפעול ע”פ אמות מידה ערכיות.
לא פעם נתקל הארגון בעבירת משמעת כזו או אחרת שגוררת אחריה טיפול ממושך,
פגיעה באחד/ אחת העובדים, איבוד זמן עבודה ואווירה מתוחה.

אצלי בארגון הפתרון מאד ברור! אנחנו מאד מסודרים.

בהעדר רוח המנהל ובמקרה בו מדובר ב”תחום אפור”,
ת/יבחר העובד/ת את העיקרון הנוח לו/ה
ובהתאם לזאת, את דרך הפעולה.

הסדנא ‘לאן נושבת הרוח’, מעמידה במרכזה את “רוח המנהל”.
ומעבירה את המשתתפים תהליך בשלושה שלבים:

1. התלבטות אמתית ופתוחה בדילמה הלקוחה מחיי העובד/ת – השמעת כלל הדעות,
גם אלו שפחות נוח לשמוע, וגם אלה שנשארו עמוק בבטן מחשש להבעת דעה בפומבי.
2. חשיפת הכלים הקיימים – לא תמיד ברור לעובד אילו כלים עומדים לרשותו,
להתמודדות אישית שלו עם הסיטואציה (ערוצי תקשורת, סמכות, חוק).
3. חשיפת רוח המנהל/ת – הסדנא נותנת במה למנהל לפרוש את האני מאמין שלו/ה,
תוך הצגת הכלים ודרכי פעולה אפשריים במסגרת האגף/מחלקה שלו/ה.

הסדנא מיועדת לכל ארגון או חברה המעוניינים לתת במה ערכית ומקצועית למנהלים,
ורואה את רוח המנהל/ת כעוגן מרכזי בהצלחת המשימות המוטלות על עובדיו.

ניתן להזמין סדנאות המותאמות לצרכי הארגון